PROTOKOLL


Årsmötet Kyrklig-Samverkan 2020
Protokoll
Resultaträkning/Balansräkning 2019
Revisionsberättelse 2019
Verksamhetsberättelse 2019

Årsmötet Kyrklig-Samverkan 2021
Protokoll
Resultaträkning/Balansräkning 2020
Verksamhetsberättelse 2020

Årsmötet Kyrklig-Samverkan 2022
Protokoll 2022 sidan 1
Protokoll 2022 sidan 2
Resultaträkning/Balansräkning 2021
Verksamhetsberättelse 2021

Årsmötet Kyrklig-Samverkan 2023
Protokoll 2023 sidan 1
Protokoll 2023 sidan 2
Protokoll 2023 Konstituerande
Resultaträkning/Balansräkning 2022
Verksamhetsberättelse 2022

Årsmötet Kyrklig-Samverkan 2024
Årsmöteshandlingar 2024